حسبي الله

حبیت
لكن حب من غیر حنان
وصاحبت
لكن صحبه مالھاش أمان 
رحت لحكیم واكتر 
لقیت بلوتى 
إن اللى جوه القلب مش ع اللسان 
وعجبى
————-
صلاح جاهين
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: